Jiva lcd touch sistemi
       Integrisani pos sistemi
       Fiskalni uređaji
       Bar kod skeneri
       Printeri
       Čitači magnenih kartica
       Fioke za novac
       Programibilne tastature
       Vage
       Softver
 
ČITAČI MAGNETNIH KARTICA
Karakteristike:
  • MR-2000/MR-2000-3 može da funkcioniše sa i bez priključene  PC kompatibilne tastature.
  • Dužina kabla & način priključivanja za  MR-2000 i MR-2000-3: 1m sa mini DIN 6P muškim i 30 cm sa mini DIN 6P ženskim PS/2 interfejsom .
  • Nivo napona: 5V DC
  • Nivo potrošnje: 30mA
  • LED: dve boje: Zelena za dobro pročitano ili spreman za čitanje, Crveno za pogrešno pročitano.
 

Model Identification

Model Name

Tracks Applicable

Interface

MR-2000

1&2

KB WEDGE

MR-2000-3

1,2&3

KB WEDGE

MR-2000R

1&2

RS232

MR-2000R-3

1,2&3

RS232

**Informacije o proizvodu kao i tehničke karakteristike su podložne promenama
bez unapred datog upozorenja